Hafnium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Hf sembolü ile bilinen atom no:72, atom ağırlığı; 178, olan kimyasal element.