Habituation teriminin tıbbi anlamı; n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.