Habitus teriminin tıbbi anlamı; n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.