Hodgkin's Disease teriminin tıbbi anlamı; n. Lymphadenoma, retikülo-endoteliyal sistemin ilerleyici karakter taşıyan hastalığı.