Hodophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.