Hodgson's Disease teriminin tıbbi anlamı; Çıkan aortun anevrizmatik genişlemesi;