Hodgson's Operation teriminin tıbbi anlamı; 1. Koltukaltı arterini bağlama; 2. Uyluk (femur) atardamarını bağlama;