Homeomorphous teriminin tıbbi anlamı; a. Aynı şekil ve bünyede olan.