Homeoplasia teriminin tıbbi anlamı; n. Bir dokunun yanında ona eş bir doku meydana gelmesi, hemoplazi.