Homeopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.