Homan's Sign teriminin tıbbi anlamı; Ayak dorsofleksiyon haline getirildiğinde baldır adalelerinde ağrı duyulması.