Hourglass Stomach teriminin tıbbi anlamı; Kumsaati mide: Midenin, dokusundaki bozulma sebebiyle ortadan büzülmesi ve röntgende iki tarafı şişkin ortası dar bir manzara alması;