House teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Ev, yuva; 2. derin.