Hot Cathode Tube teriminin tıbbi anlamı; Telli röntgen ışını ampulü;