Hot Bath teriminin tıbbi anlamı; Sıcak su banyosu (98 ila 112°F);