Pionemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.