Pintado teriminin tıbbi anlamı; n. Pinta hastalıı gösteren kişi.