Piperocaine Hydrochloride teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Profanol hidroklorür (mevzii veya spinal uyuşturucu olarak kullanılır).