Pioscope teriminin tıbbi anlamı; n. Sütteki yağ miktarını ölçen alet.