Abtominal Hysterectomy teriminin tıbbi anlamı; Karın yolu ile uterusun çıkarılması,