Abstraction teriminin tıbbi anlamı;

n. Dalgınlık.

Abstraction - Soyutlama
n.
1 a. Soyutlama veya soyutlanmış olma durumu.
b. Soyut bir kavram, fikir veya terim.
c. Soyut bir kalite.
2. meşgul olma; dalgınlık.
3. Soyut bir sanat eseri.

1. zihin eksikliği; kaygı
2. Belirli örneklerden ortak nitelikleri çıkararak genelleştirilmiş fikirleri veya kavramları formüle etme süreci
3. Bu şekilde formüle edilmiş bir fikir veya kavram: İyilik ve kötülük soyutlamalardır.
4. (Mantık), herhangi bir ifadeden bir sınıf adı veya tahmini oluşturan bir işleci mantık. Ayrıca bakınız
5. (Sanat Terimleri) soyut resim, heykel vb.
6. Çekilme veya çıkarma işlemi