Absorption Spectrum teriminin tıbbi anlamı;

Emilme spekturum, bir gazın içinden geçirilen ışık vasıtasiyle elde edilen renkli şerit;

Absorption Spectrum - Emilim Spektrumu

Radyasyon belirli bir absorbe edici ortamdan geçtiğinde ve bir spektroskoptan geçtiğinde gözlenen, belirli bir koyu çizgiler veya bantlar paterni ile parçalanan elektromanyetik spektrum. Bir elemanın emme modeli benzersizdir ve ortamın maddesini tanımlamak için kullanılabilir.