Abutment teriminin tıbbi anlamı;

n. Köprü için mesnet olan diş.

Abutment - Dayanak

1. Dayanma eylemi veya işlemi.
2.a. Dayanan bir şey.
b. İki bitişik nesnenin veya parçanın temas noktası.
3.a. Bir kemerin ağırlığını veya basıncını taşıyan bir yapının parçası.
b. Bir köprünün sonunu destekleyen bir yapı.
c. Bir asma köprünün kablolarını bağlayan bir yapı.