Abulic teriminin tıbbi anlamı;

a. Abulyaya ait veya ondan hasıl olan.

Abulia - Abulic

Karar verme veya bağımsız hareket etme kabiliyetinin kaybı veya bozulması.