Acalcerosis teriminin tıbbi anlamı;

n. Kalsiyum noksanlığı.

Acalcerosis

(Biyolojik) bir sistemden kalsiyum yokluğu için eski bir terim; hipokalsemi.