Acanthine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem.Köpek balığının karaciğer ve "embryo"sından elde edilen ve C15H22H4O1 yapısında bazik bir madde, akantin.