Acampsia teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Bir organın sertlik hali; 2. Eklem sertleşmesi (katılaşması), bükülme yitimi.

Acampsia

Bir parçanın veya uzuvdaki akampi sertliği.

Herhangi bir nedenden dolayı bir eklemin sertleşmesi veya sertliği için nadiren kullanılan terim.