Acantha teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Bir vertebranın omurga çıkıntısı; 2. Dikensi çıkıntı; 3. Belkemiği.

Acantha, Bu kelimeyi canthus ile karıştırmayın.
1. Bir omurga veya sivri bir işlem.
2. Bir omurun sivri işlemi.
[G. akantha, bir diken]