Acatalepsy teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. İnançsızlık; 2. Anlama güçlüğü.

İnsan bilgisinin asla kesin olmadığını belirten felsefi bir doktrin düşünmek veya anlamak imkansız olma durumu

Acatalepsy: Bilginin kesin olamayacağı şüpheci doktrini