Acataphasia teriminin tıbbi anlamı;

n. Özellikle sözdizimi (sintaks) üzerinde görülen afazi, sintaks kabiliyetsizliği, konuşma intizamsızlığı, akatafazi.

Akatafazi - merkezi sinir sistemine bir lezyonun sizi bir ifade formüle edemediğini veya organize bir mankenatatafazide kendini ifade etmeyi bırakmadığı bir hastalık - merkezi sinir sistemine gelen bir lezyonun sizi bir ifade formüle etmeyi veya ifade etmeyi bırakmadığı bir bozukluk organize bir şekilde kendin