Acarid teriminin tıbbi anlamı;

n. 1. Kene veya parazit gibi bir hayvancık; 2. Vücudu istila eden küçücük bir organizma.

Sakar gıdalarını istila eden akarları içeren, örümcek ailesinin Acaridae familyasına ait.

Akari ve keneleri içeren alt sınıf Acari'nin veya Acarina takımından bir örümcek.