Acarophobia teriminin tıbbi anlamı;

n. Marazi uyuz korkusu, akarofobi.

Acarophobia

Cildine akarlar veya diğer parazitler bulaştığı anormal bir korku.

Akroprobi, kaşıntı veya akar veya buna neden olan kenelerin korkusu.