Acidulous teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Mayhoş, ekşice.