Acidoresistant teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Aside dayanıklı; 2. Boyandıkları zaman asitler ve diğer amillerle kolayca dekolorize olmayan (bakteri veya hücre hk.).