Aciduria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda asit çıkması.