Acids teriminin tıbbi anlamı; biochem. Yağ (serisi) asitleri: Hidrokarbonların türevi olan organik asitler.