Acini teriminin tıbbi anlamı; n. Salgı yapan hücrelerle çevrili veya dolu olan çok küçük kesecikler veya alveoller.