Acromyotonia teriminin tıbbi anlamı; n. El ve ayakların miyotonisi.