Acromiothoracic Vein teriminin tıbbi anlamı; Akromiyotorasik ven;