Acromion, Acromium teriminin tıbbi anlamı; n. Omuz çıkıntısı (kürek kemiğinde), omuzucu, akromyon.