Acromiothoracic Artery, Arteria teriminin tıbbi anlamı; Omuzucu - göğüs arteri, Torako-akromial arter, a. acromiothoracica veya a. thoracoacromialis;