Acroparalysis teriminin tıbbi anlamı; n. El ve ayakların felci.