Albumosemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda albümoz bulunması, albümozemi.