Alchemist teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Eski kimya bilgini.