Albuminuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarla albümin çıkarma, idrarda albümin görülme, albüminüri.