Albumose teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Albümoz. a) Hidroliz sırasında albüminlerin verdiği bir yıkılma ürünü. b) Protein hazmı (digestion9 sırasıda beliren ilkel madde (Albümoz hararetle pıhtılaşmaz ve hazım processus'ları derinleşince pepton ayrışır).