Aminuria, Aminosuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda aminlerin bulunması.