Amithiozone teriminin tıbbi anlamı; n. Lepra tedavisinde kullanılan bir madde.