Ammonal teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Alüminyumla amonyum nitrattan bileşik ağır patlayıcı madde.