Amitosis teriminin tıbbi anlamı; n. Hücrenin doğrudan doğruya bölünerek çoğalması, amitoz.